Kako deluju anabolicki steroidi

© Evropska unija, 2015
Odobreno je reprodukovanje za obrazovne i nekomercijalne svrhe, pod uslovom da je izvorni dokument priznat.
Ova brošura je objavljena na: http://
Dizajn i izgled sačinili su Rosendahls - Schultz Grafisk, Albertslund, Danska i EntenEller A/S, Valbi, Danska.
Ilustracije Torila Bekmarka.
Korišćeni su FrutigerNext i Palatino.
Printed in Belgium
Print ISBN 978-92-9212-736-7 . doi:/68259 . QK-04-14-988-SR-C
PDF ISBN 978-92-9212-706-0 . doi:/63471. QK-04-14-988-SR-N

Drug
Formate days
Acetate 3 days
Propionate days
Phenylpropionate days
Butyrate 6 days
Valerate days
Hexanoate 9 days
Caproate 9 days
Isocaproate 9 days
Heptanoate days
Enanthate days
Octanoate 12 days
Cypionate 12 days
Nonanoate days
Decanoate 15 days
Undecanoate days

Deca Durabolin je popularni naziv za Nandrolon Decanoat. U svetu je Deca jedan od najpopularnijih steroida. Njegova popularnost je verovatno istinita zato jer Deca predstavlja karakteristicni steroid sa visokim anabolicnim efektima i minimalnim androgenim sporednim efektima. Analizirajuci mnoge od najboljih postojecih steroida koje muškarci koriste (sporedni efekti vs. rezultati) Deca se najcešce ubrizgava jednom nedeljno sa dozama od 200 – 400 mg. sa ovom kolicinom, pre ... tvaranje estrogena je beznacajno, tako da ginekomastija obicno ne predstavlja problem. Takode je redak problem sa enzimima jetre, krvnim pritiskom ili nivoima holesterola. Sa vecim dozama, sporedni efekti su moguci zato što se povecava ucestalost, ali ovo je uistinu veoma tolerantan steroid. Trebalo bi takode da bude zabeležen i u HIV studijama, Deca se pokazao ne samo kao efikasan i bezbedan za dobijanje ciste telesne težine korisnika, vec se takode pokazao kao koristan za jacanje imunog sistema. Za bodibildere, Deca je efikasan i za masu, i za definiciju. Glavna prepreka za Decu je ta što može biti detektovan na doping testu tako dugo i do jedne godine nakon uzimanja. Na nesrecu mnogih bodibildera takmicara, ovo cini Decu i ostale Nandrolon proizvode ogranicenim za upotrebu.

Kako deluju anabolicki steroidi

kako deluju anabolicki steroidi

Media:

kako deluju anabolicki steroidi

http://buy-steroids.org